Кафедра агрометеорології та агроекології

Метою курсу "Агрокліматологія" є формування у студентів сучасних уявлень про закономірності формування ресурсів клімату та їх вплив на сільськогосподарські об’єкти (культурні рослини, домашні тварини і ін.).

Предметом вивчення «Агрокліматології» є клімат стосовно до запитів сільського господарства.

Задачами дисципліни є оцінка впливу кліматичних особливостей території з метою найбільш раціонального розміщення об’єктів сільськогосподарського виробництва; кліматичне обґрунтування способів і прийомів агротехніки, умов роботи сільськогосподарських машин, а також заходів боротьби зі шкідниками і хворобами культурних рослин; розробка методів картування і районування агрокліматичних показників на території різного масштабу з урахуванням продуктивності сільськогосподарських культур.Налаштування

Налаштування